Binay发誓要保护工人的权利和福利

时间:2019-01-02 08:20:04166网络整理admin

<p>VICE总统Jejomar Binay承诺保护工人的权利,并在他当选总统时照顾他们的福利</p><p> Binay在戒严期间担任工会律师,在劳动节前夕向公共和私营工人致敬</p><p> “Kinikilala natin ang mga manggagawang Pilipino bilang matibay na haligi ng ating lipunan.Katuwang sila sa anumang pagsulong nginging bansa [我们认为菲律宾工人是我们社会的坚固支柱</p><p>他们是我们国家进步的伙伴],“他说</p><p> “bilang pasasalamat sa kanilang mahalagang ambag sa lipunan,dapat lang pangalagaan ng pamahalaan ang kanilang mga karapatan at isulong ang kanilang kapakanan [感谢他们对社会作出的宝贵贡献,但是政府有权维护他们的权利并促进他们的福利] ,“ 他加了</p><p> Binay发誓要维护在国内外工作的菲律宾人的权利和福利</p><p> “pangarap ng lahat ang pagkakaroon ng disenteng trabaho at kabuhayan tungo sa sigurado at maginhawang bukas [这是每个人的梦想,拥有体面的生活和舒适的未来],”他说</p><p> “Sa ilalim ng aking pamamahala,makasisiguro anginging mamamayan na may gobyerno silang masasandalan sa panahon ng pangangailangan</p><p> Makasisiguro sila na may pamahalaang kakalinga sa kanila para sila'y magkaroon ng permanente at de-kalidad na trabaho na siyang magbibigay-daan para mapabuti ang kanilang buhay [在我的管理下,我们的人民向政府保证他们可以依赖时间需要</p><p>他们可以肯定,政府将确保他们将获得永久的,高质量的工作,以提高他们的生活质量],“他补充说</p><p>联合国民阵线联盟总统候选人强调菲律宾人需要选择具有良好记录和能力的领导人,并且富有同情心,特别是对穷人</p><p> “Ang pagtahak tungo sa kaunlaran ay isang patuloy na mithiin</p><p> Mahalagang bahagi ng paglago ng ekonomiya ay nakasalalay sa pagpili natin ng karapat-dapat na lingkod bayan na may maranak na karanasan,may napatunayang kakayahan,at may malasakit sa mahihirap,kababaihan,matatanda may may kapansanan [取得进展是一个持续的过程</p><p>选择一位经验丰富,能力证明,关注穷人,妇女,老人和残疾人的领导者,是实现经济发展的关键因素,“他说</p><p> “Huwag nating ipagsapalaran ang kinabukasan nginging bansa sa walang katiyakan</p><p> Mamili nang nararapat habang patuloy na pairalin ang pagkakaisa,malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan [让我们不要担心我国未来的不确定性</p><p>让我们做出正确的选择,同时确保团结,关心我们的同胞和对我们国家的热爱],